перевод

Перспективы поступления на иняз – можно ли стать первоклассным...

Польский язык – расширяем границы своих возможностей

оқу – білім азықы - казахо-русский перевод

ученье – источник знаний

Пример использования

  • Оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру басқармасының негізгіфункциялары: - ҚР «Білім туралы» Заңы, жоғарғы оқу орны ережесі, ҚР білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттары және университет ректорының бұйрықтары негізінде университетте оқу проце

  • Гумилев атындағы ЕҰУ сапа менеджменті жүйесін жасаудағы себептер: а) ішкі: СМЖ үдерістерінің вариабельділігін төмендету арқылы студенттерді кәсіби, әлеуметтік және этикалық жағынан даярлау жағдайларын көтеру; білім сапасын жоғарылату үшін жоғарғы оқу орны

  • «Алаш» партиясы бағдарламасының жобасындағы тоғызыншы тарауда «Ғылым-білім үйрету» жөнінде - оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық, ақысыз болуы; - жұртқа жалпы оқу жайлы; бастауыш мектептер ана тілінде оқылады; - қазақ өз тілінде орта мектеп, универс

  • Университеттің миссиясына жетуге бағытталған мақсаттар Ғылым мен технологияда жаңа тенденцияларды құруға және дамытуға қабілетті профессионалдардың жаңа ұрпағын қалыптастыру; Білімге негізделген ұлттық экономиканың тұрақты және оны жан жақты дамуына ықпал

  • Бұл технологияның негізгі міндеті – оқу үдерісін реттеу, білім көлемін кредиттер түрінде есепке алу аясында білім траекториясын таңдау негізінде білім алушылардың өзін өзі ұйымдастыру және өз бетінше білім алу қабілеттерін дамыту.

  • Осы орта білімнен кейінгі білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес меншік нысанына және ведо

  • Мыналар: 1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлек

Казахо-русский словарь