перевод

Морфемные и словообразовательные словари – основа лингвистики

Латышский язык: чем способна поразить Прибалтика

азғындық қылық - казахо-русский перевод

безнравственный поступок

Пример использования

  • Назды eлeс, Жадымда мeнің аз да eмeс Өткeннің бәрі қым-қуыт, Ашушаң рух, қыз қылық; 62 - Page 62- Білгeннің бәрін ұмыттым: Қараңғы ғұмыр сeзeмін, Кeлді ғoй құрдым кeзeңім!.

  • Тез айну, шұғыл жеру, тұрақсыздық – бұл да маймылға тән қылық.

  • Қылық, оны іске асырудың барлық шарттары мен мүмкін болатын салдарын есепке алатын транзитивті болуы және жеткілікті ойластырылмаған фанзитивті емес болуы мұмкін.

  • Мұндай ұят қылық қылғандығыңды бөтен кісі білмесе де, өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіңе жаза тарттырады.

  • Денеге лайық біткен қылық, мінез, Не артық іс, бойда жоқ не артық сөз.

  • Полицей қолдары байлаулы кісіден тап мынадай қылық шығады деп күтпеген.

  • Дәлелдеме шынайы себеп пен, әсіресе, адамның жағымсыз қылық жасап, бірақ коршаған ортаның сыйласымдылығын жоғалтқысы келмегенде, жанаса бермеуі мүмкін.

Казахо-русский словарь