перевод

Иностранный язык: с прицелом в будущее

Как знания иностранного языка помогут заработать на написании...

Абстракциялау - казахо-русский перевод

абстрогировать

Пример использования

  • Евклид «Негіздерін» түсіндіруге, сынауға, кемелдендіруге арналған Зеректік – адамның өзінің маңындағы нәрселер мен құбылыстарды танып білудегі сезімталдығын, ақыл-ойының ұшқырлығын, ойлау әрекеттерінің оралымдылығын білдіретін даралық қасиеті Білім беру,

  • Зерттеуді математикалық аппарат, теориялық механиканы қолданып жүргізгенде, абстракциялау жоғары деңгейге жетеді, тек онда кез келген машина, агрегат тең күші масса орталығына орнатылған бірu

  • Соңғы ғасырларда геометрияның үйреншікті ұғымдары мен қағидаларын талдау, жалпылау, жартылай өзгерту және одан әрі абстракциялау нәтижесінде математиканың бірталай жемісті теориялары шықты.

  • Абстракциялау, әдетте, екі кезеңде жүзеге асырылады.

  • Яѓни абстракциялауѓа дайындыќ кезењі ж‰зеге асырылады.

  • Абстракциялау объект тәртібінің маңызды ерекшеліктерін ажыратуға мүмкіндік береді.

  • Объектілік көзқарастың негізігі компоненттері: абстракциялау, қатынасты шектеу, модульділік және иерархия [1].

Казахо-русский словарь