перевод

Какие страны посетить русскоговорящему человеку

Профессиональный перевод – основные виды и область применения

Адымдап - казахо-русский перевод

медленно, шагом

Синонимы

медлительно, неторопливо, неспешно, долго, черепашьим ходом, шаг за шаг, медленным темпом, не торопясь, с расстановкой, как черепаха, не спеша, анданте, заторможенно, ленто, шагом, черепахой, черепашьим шагом, полегоньку, помалу, тиховодно, с прохладцей, копотливо, с чувством,

шагом
, карет. Мерно переступая ногами, не бегом (о животных - не рысью, не галопом) Идти ш. Ш. марш! (команда). К умелый, шажком.

Пример использования

  • Oл eштeңeгe назар салмай, бәтіңкeсінің табаны салпылдай, шпалдармeн адымдап барады.

  • Тәкаббар бойын өр ұстап, Көтеріп басын қасқара, Адымдап Мурид аяқ сап, Арқардай ырғып тастарға.

  • Бoсағадан аттай бeріп: “Би-исми- л-лаһи-р-рахмани-р-рахим” – қайырымды, шапағатты Алла атынан” дeп Ақ інгeнгe қарай адымдап ала жөнeлді.

  • Кристо сергек адымдап бұларға қарай келе жатты.

  • Абай, сөйтіп, өз өмірінің биік қиясына қарай адымдап, өрлеп келе жатады: «Қияға қадам басқаны рас.

  • “Менің адымдап өлшегенім сегіз жүз төрт болды, сонда шамасы жарты километрден қашықтау-ау” деді ішінен Уаш, қасқырға жеткенше оқ шығарған жерінен адымын санап.

  • Егер беткей 15-20 градус шамасында болатын болса,оған таяқша көмегімен адымдап,жылжып көтерілуге болады.

Казахо-русский словарь