перевод

Аутентичное произношение в английском – зачем оно нужно?

Как стать успешным лингвистом и настоящим «профи» своего дела

Адасушылық - казахо-русский перевод

блуждание, заблуждение

Синонимы

скитание, колобродство, плутание, кружение, странствование

Пример использования

  • Еріктің әлсіздігімен жасалған мәміленін бір түрі ретінде және адасушылық әсерімен әрекет еткен тараптардың қуынымы бойынша қарастырылатын адасушылық әсерімен жасалған мәміле жарамсыз деп танылуы мүмкін.

  • Яғни бұл мәзһабқа кіру тура жолға түсу, бұл мәзһабқа кірмеу адасушылық әрі бидғатшылық болып саналатындай.

  • «Тектік елестер» - танымның адам (танушы субъекттің ) тұлғасының таным процесіне әсері, нәтижесінде адамның бұған дейінге сенім – нанымдары, қағидалары – таным нәтижесінде көрініс беретіндігі («үңгір» - адасушылық).

  • Тарихи процесті Радищев регресс дәуірлері («адасушылық», «құлдық») прогресс дәуірлерімен («ақиқат», «еркіндік») ауысып отыратын айналмалы даму деп қарады.

  • Базар елестері – тілдегі, ұғымдық аппараттағы сөздерді, анықтамаларды дұрыс қолданбаудан туатын адасушылық.

Казахо-русский словарь