перевод

Философия чужого языка – ворота в неизвестный мир

5 ценных советов от человека, который знал 16 иностранных языков

Адамзаттық - казахо-русский перевод

присущий человечеству, свойственный

Синонимы

присущий, характерный, естественный, отличительный, принадлежащий, похоже, типичный, сродный, отличающий, привычный, характеристичный, имманентный, присущный, в характере, водится, вошел в плоть и кровь. Ant. несвойственный

свойственный
, -ая, -ое; -вен, -венна, кому-чему. Составляющий чье-н. свойство, привычный для кого-чего-н. Со свойственным ему талантам. Человеку свойственно (в знач. сказ.) ошибаться. || сущ. свойственность, -и, ж.

Пример использования

  • [1] Жалпы адамзаттық мүдделер мен құндылықтар Өңдеу Жалпы адамзаттық мүдделер мен құндылықтар - қоғамдық даму қажеттіліктеріне, адамзат атаулының мүдделеріне сәйкес келетін мүдделер мен кұндылықтар.

  • Ал «Бостандық туы» тұтас қазақ ұлтының отарлық езгіден құтылып, тәуелсіздік, бостандық алғанын, алмаса да сол мақ-сатқа ұмтылғанын көрсететін жалпы адамзаттық түсінікті бейнелейді.

  • Мүддені жіктеу барысында оның бірнеше салалары анықталады: қауымдық деңгейде – жеке дара, топтық, қоғамдық, жалпы адамзаттық; бағыттық аясы бойынша – экономикалық, саяси, діни, рухани; субъектінің сипатына байланысты – ұлттық, мемлекеттік, партиялық, кәсі

  • Ал керісінше неғұрлым әлгіндей қоспалардан арылып, тазарған сайын ол діндер адам баласының ең басты мақсатына, яғни адамзаттық бірігуге сол ғұрлым жақындай түсер еді.

  • Рылеев поэзиясындағы отаншылдық, адамзаттық әуен, революциялық сарын - бұлардың бірі де Пушкинге жат емес екенін ап-айқын аңғарамыз.

  • Адамдық ынтымақтастықтың спонтандық тәртібі қалыптасқан жерде өз әрекеттерін жалпы мәдениеттілікке бағыттаған әлеуметтік топтардың нарықтық табыстары адамзаттық жоғары әдеп жүйесін нығайтады.

  • Сана түсінігі пәлсапа саласында негізінен адам болмысы тұрғысынан, яғни қоғамдық үдірістердің көрінісі, құбылыс және адамзаттық тарих пен мәдениетті жалғастыруды қамтамас етуші әдіс ретінде қарастырылады.

Казахо-русский словарь