перевод

Индонезийский язык – как выучить и нужен ли вообще

Как развить навыки письма на иностранном языке: 5 проверенных...

Адамдық бейнесіне орайлас - казахо-русский перевод

расчитанный на человека

Пример использования

  • Философияның пайда болуы адамзат баласының білім деңгейі мен ой-санасының едәуір дамуына байланысты әлемді ғылыми тұрғыда түсінуімен орайлас дүниеге келді.

  • Татьянаның тағдырын қыр елі қазақ қызының, әйелінің тағдырына орайлас сезінді.

  • Бұл (мүшелер саны) да министрлер кабинетіне үкімет мүшелерінің қаншасы кіргеніне қарай, қанша шешім қабылданаты- нына орайлас белгіленеді.

  • Мұстамбаевтің орайлас пікірлері тұтаса жарияланып, «тапшыл табашылдардың» бетін қайырды.

  • Өлең өлшемі сөздердің тек сыртқы өрнегі ғана емес, ол ойдың өрістеуі, сөздердің мағыналық өзара байланысына, қиюласуына орайлас келеді.

  • Оқиғаны қалай өрбіту, кейіпкерлер тағдырын қандай күйге алып келу - бұларды жазушы өмірдің заңына, шындыққа сәйкес, кейіпкерлердің характеріне орайлас келтіреді және өзінің идеялық мақсатымен ұштастырады.

  • Мысалы, торпеданың бейнесі корабльдің бейнесіне сай келсе, онда экранда жарылыс суреті пайда болуы мүмкін, осыдан кейін объектілер экраннан жоғалып кетеді.

Казахо-русский словарь