перевод

Техники изучения иностранных слов: как проще, быстрее,...

Учим иностранные языки, взяв за основу эмоционально-смысловой...

Ығын-шығын - казахо-русский перевод

издержки, расходы

Синонимы

расходы, затраты, расход, затрата, потребление, трата, себестоимость, протори. Ant. доход, приход, прибыль

издержки
, -жек. Израсходованная на что-н. сумма, затраты. Большие и. на ремонт. И. производства (затраты на изготовление продукта; спец.). Судебные и. (затраты на судопроизводство).

Пример использования

  • 1995; Мұхтар Әуезов шығармашыл ығын дағы өнер мен өнерпаз тұлғасы.

  • Не де болса Сарыапанда айқасалық деп ойын қорытып, жолдың солтүстік ығын ала өзекше алқапты куалай жортып отырды.

  • Егер барымта кезінде шығын саны мөлшерден асып кетсе, жапа шеккен жақ Қарымта қайтарған.

  • Бірақ, қорғанысты күшейтуге бағытталған қандай болсын іс-әрекеттер компьютер өнімділігін төмендетуге немесе өте үлкен шығын талап етпеуі керек.

  • Мұндай жылуды алып келуі мен шығын аралық теңдеуі қазандық агрегаттың жылулық балансының теңдеуі деп атайды.

  • Суға тоскауыл үшін соғылған бөгеттер жағалаудың фаунасы мен флорасына зор шығын келтірді.

  • Ал сол жылы, әсіресе, газет шығарудағы шығын мөлшері артпақ.

Казахо-русский словарь