перевод

Экзамен по английскому языку – ваш пропуск за границу

5 ценных советов от человека, который знал 16 иностранных языков

Шыр - казахо-русский перевод

дружелюбие, единство, жизненная сила, соль

Пример использования

  • Eдігe oны жeрдeн көтeріп алып, шыр айналдырды.

  • - Дүниеге шыр етіп келген баланың ана өзін туғанмен мінезін тумайды екен жақсылар.

  • ӘЛПЕШТЕУ ФОЛЬКЛОРЫ Нәрестенiң шыр етiп дүниеге келгеннен бастап өмiр әнi мен халық жырын құлағына сiңiрiп өсетiнi анық.

  • Жан-жақтан дабыл қағылып, андыздаған қаршығаның ұшқанын көрген қаз, үйрек ұйлығып, көл төбесінде шыр айнала ұшады.

  • Қарағанды университетіне ректор боп тағайындалмастан бұрын ол қара металлургия мен органикалық химияның, журналистиканың, аудармашылықтың кез келген салаеын шыр айналдыратын құдірет иесіне айналған.

  • Тентегін Жаңабайдың түзеймін деп, Ақмолданың басы қатып шыр айналды.

  • Үкібаладай әйeлді сeн әлeмді шыр айналсаң да таппассың.

Казахо-русский словарь