перевод

Радикальные и эффективные методики освоения языковых горизонтов:...

Предложения на английском языке – строим речь правильно

Шылау - казахо-русский перевод

мешать, поводья, размешивать, служебные слова, смачивание, смачивать, союзы, уздцы

Синонимы

омачивание, увлажнение, замачивание, намачивание, мочение, пропитка, напитывание, мадефакция, обмачивание, пропитывание, промачивание, моченье, вымачивание

Пример использования

  • шылау сөздерде мағына болғанмен, олардың ұғымға қатысы болмайды.

  • Септеулік шылау белгілі бір септік жалғауларында тұрған сөзбен тіркесіп қолданылады.

  • Падежные окончания ) арқылы есімдер сөйлемдегі етістіктермен де, шылау сөздермен де, есімдер өзді-өздері де жалғасып әр алуан қарым-қатынасқа түседі.

  • Мысалы: семантикалық субъект пен объектінін мағынасы, құрмалас сәйлемдердін шылау аркылы байланысы т.

  • Ал шылау бөлек жазылады және оны түсіріп немесе басқа жалғаулықпен алмастыруға болады.

  • Бұл шылау сыртқы тұлғасы жағынан -ма, -ме, -ба, -бе, па, -пе болымсыз етістік жұрнағымен ұқсас келеді.

  • Қазақ тілінде сөз алдында тұратын көмекші сөздер (preposition) орнына, сөз артынан келетін шылау (postposition) не тиісті жалғау қолданылады (мысалы: қазақ тілі туралы мақала ны энциклопедия ға қосу).

Казахо-русский словарь