перевод

Лучшие помощники в изучении иностранных языков

Запоминаем секреты естественного изучения языка

кітап баспадан шығуты - казахо-русский перевод

книга вышла из печати

Пример использования

  • Баспадан 3 монографиясы: «Этногенез и биосфера Земли», «Древняя Русь и Великая степь» (кейіннен ол А.

  • Бeсінші тараумeн біргe Пeтeрбургтe 31 қаңтар – 2 ақпанның арасында, 1828 жылы баспадан шыққан.

  • Әуезовтың зерттеу еңбегі «Қазақ әдебиетінің тарихына» енген ( 1-том, 2-кітап, 1960, 671-714-беттер ).

  • Сондықтан ғой, осы кітап жұрт қолына тигеннен кейін, “Оян, қазақ!

  • Күллі Шығыс пен Батыста Әбу Әли ибн Сина осы кітап арқылы 5 — 6 ғ.

  • мәдениеті мен өнеріне қатысты 189 кітап жарық көрді.

  • Бұл — кітап туралы мақаланың бастамасы.

Казахо-русский словарь