перевод

Избавляемся от каши в голове при изучении языка

Шокирующие привычки иностранцев: абсурд не по-нашему

Шумақ - казахо-русский перевод

куплет, моток, связка, строфа

Синонимы

песенка, строфа, куплетец, терцет, станс, нона, дистих, антистрофа, двустишие, терцина, стих, газель, октава, тристих

куплет
, -а, м. 1. Строфа песни, лирического стихотворения. 2. мн. Смешные сатирические песенки, исполняемые на эстраде, в водевиле, оперетте. || прил. куплетный, -ая, -ое.
строфа
, -ы, мн. строфы, строф, строфам к строфам, ж. В стихотворном произведении: часть текста с повторяющейся организацией ритма и рифмы, содержательно объединяющая несколько стихов. || прил. строфический, -ая, -ое.

Пример использования

  • Ал кейінгі кездерде Шумақ құрылысы жан-жақты – мағыналық, интонац.

  • 10 шумақ өлеңнің бәрі бір ұйқасқа бағындырылған.

  • » деген шумақ аралық жолдар дамытуға құрылған.

  • Ақын тіл, теңеуде, өмірлік нақтылы деректерін тізіп теруде ақындық тың жаңа үлгіде жолын іздей бастаған өнерпаз сезіледі, шумақ, ырғақ, ұйқас құбылыстарымен де өлеңге жаңаша соны түрлер енгізуді мақсат еткен талабын көрсетеді.

  • Шумақ – өлең сөзде бірнеше тармақтың белгілі ретпен топтасуы.

  • Соңғы ұйқас суреті өте сирек, ол өз алдына жеке шумақ не тирада құрастырудан гөрі, тұтастың сынығы іспетті.

  • Абай поэзиясындағы өлең өлшемдері, шумақ өрнектері, ұйқас түрлері жайлы сөз қозғағанда алдымен ескеретін жай - Ұлы ақын бұрыннан белгілі, түрлендіріп, мейлінше мол пайдалану жағынан да осы зор өнегелі іс атқарды.

Казахо-русский словарь