перевод

Изучаем иностранный язык согласно своим интересам

Аутентичное произношение в английском – зачем оно нужно?

шектес болу - казахо-русский перевод

граничить

Синонимы

касаться, соприкасаться, прилегать, окаймлять, примыкать, соприкасаться, быть близким к чему, соседствовать, доходить, примыкающий, прилегающий, находиться на грани, иметь общую границу, быть смежным, быть на грани, прилежать

граничить
, -чу, -чишь; несов., с чем. 1. Иметь общую границу. Монголия граничит с Россией. Сад граничит с соседским огородом. 2. (1 и 2 л. не употр.), перен. Совпадать, иметь близкое сходство. Трусость в бою граничит с предательством.

Пример использования

  • Шығыста 20-шы аймақпен шектес, батыста 10-шы және 3-ші аймақтармен, солтүстікте 19-шы және оңтүстікте 12-ші аймақтарымен шектес.

  • Өзен аралығы ( Междуречье ) - көршілес екі шектес өзендердің ортасындағы аумақ.

  • «Си Ся» мемлекеті картада «XI XIA» деп белгіленген Таңғұт (Си Ся) мемлекеті – 1038—1227 жылдары өмір сүрген Татар даласымен тікелей шектес екінші бір іргелі империя.

  • Бұл экономикалық қызметтің шектес түрлерінде мультипликациялық нәтиже тудырады, елде қабылданған индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыруға жәрдемдеседі.

  • Бұл еңбек иран мен оған шектес елдердің 15 ғасырдың соңы мен 1524 жылға дейінгі тарихына арналған.

  • Менің ойымша, теңіздің бүкіл шығыс жағалауы – Ембі, Маңғыстау, Қарабұғаз, сонау Чикишлярға дейінгі аралық шөл аймаққа шектес жатқан аса қуатты индустр.

  • Қыпшақ жылқысы өте жоғары бағаланды, оларға шектес және алыс елдерде сұраным көп болды.

Казахо-русский словарь