перевод

Учим детей правильно читать на английском языке

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Шалғы - казахо-русский перевод

коса, косилка, передник, смычок

Синонимы

мужской половой орган, палочка, цепочка, древко, трость, мужской член

смычок
, -чка, м. Слегка изогнутая деревянная палочка с натянутым вдоль нее пучком конских волос, к-рой водят по струнам для извлечения звуков. Скрипичный с. || прил. смычковый, -ая, -ое. Смычковые инструменты. , -чка, м, (спец.). Цепочка, к-рой соединяются ошейники двух гончих при отправлении на охоту. Собаки на смычке. || прил. смычковый, -ая, -ое.

Пример использования

  • Зілкара зілденіп: -Мұның қалай, енді шалғы салайын деп отырған пішендігіме малыңды жайып жібергенің, басқа жайылым құрып калды ма?

  • Мал азығы кетпен, қол орақ, шалғы орақпен дайындалды.

  • Ұста темірден таға, ауыздық, шалғы, орақ, күрек-сайман соқты.

  • Шалғы қауырсындарының саны – 9 – 10, ал құйрық қауырсындары – 12.

  • Төрт ат жегілетін төрт доңғалақты әскери арбалардың тертесіне найза, дөңгелек оқтықтарына шалғы бекітілген.

  • Тұрғындарының жас шамасы және жынысы бойынша құрамы (2006) 3 : Шалғы — ауыл шаруашылық құралы.

  • таңбасы — бақан, шалғы орақ, тағы екеуі бар.

Казахо-русский словарь