перевод

Азербайджанский язык: рекомендации для начинающих

Учим иностранные языки с помощью подкастов

формалдық тұрғыдан қарау - казахо-русский перевод

формальный подход

Пример использования

  • Қазақстандағы демографиялық процестерді тарихи-әлеуметтік тұрғыдан қарастырған алғашқы зерттеулер қатарында М.

  • Исландия геологиялық тұрғыдан алғанда өте жас елдердің бірі.

  • Белгілілік логикалық тұрғыдан қарастырылғанда, негізінен заттың не адамның жекешелік тұлғасымен байланыстырылады.

  • Тарихи тұрғыдан Еуропа мен Азияны байланыстыратын орталық болып саналады.

  • Монтескье (“Парсы хаттары”, 1721) сатиралық тұрғыдан шебер бейнеледі.

  • Олардың қызметінің заңнамалық тұрғыдан дәл регламенттелуі.

  • Интеллигенцияның екінші бөлігі сандық тұрғыдан көп емес, әрі олар идеологиялық міндеттерден еркін.

Казахо-русский словарь