перевод

Как знания иностранного языка помогут заработать на написании...

Аутентичное произношение в английском – зачем оно нужно?

Формалдық - казахо-русский перевод

формальный

Синонимы

внешний, мнимый, официальный, торжественный, не творческий, показушный, казенный, начетнический, незначительный, эпигонский, мелкий, школярский, формалистский

формальный
, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. см. форма. 2. Проникнутый формализмом (в 1 знач.). Формальное отношение к делу. 3. паян. ф. Основанный на принципах формализма (во 2 знач.). Ф. метод. 4. лот. ф. Произведенный в принятом, в законном порядке. Ф. отказ. Формально (нареч.) он прав. 5. Существующий только по видимости, по форме (в 5 знач.). Форматное раскаяние." сущ. формальность, -и, ж. (ко 2 и 5 знач.).

Пример использования

  • Бұл жүйеге буржуазиялық мектепке ұқсас кейбір белгілері тән болды: мектеп бағдарламаларының сабақтастығы, барлық сатыларында оқытудың тегіндігі, ерікті сословиеге жататын балалар үшін мектептердің формалдық түрде бірдейлігі.

  • Формалдық ғылымдар : гуманитарлық ғылымдар : Жаратылыстану ғылымдары : Техникалық ғылымдар : Биология (грекше βιολογία - βίος, bios, "өмір "; және λόγος, logos, "ғылым ") - жаратылыстану ғылымдарының бір саласы.

  • Бұл жерде формалдық логикадағы ұғымның мазмұны мен кәлемінің кері қатынасы заңды әрекет етеді.

  • Зерттеген мәселелері: "эмпирикалық ойлау" деп аталатын және формалдық логика заңдарына сүйенетін" таза ойлаудың" нақтылы жүзеге асуын көрсететін психикалық актілер мен күйлер.

  • Песталоцци формалдық білім беру теориясын жақтау жолында болды.

Казахо-русский словарь