перевод

Армянский язык: как выучить с нуля самостоятельно?

Компьютерный английский – как понять, что хочет техника

адам баласы - казахо-русский перевод

люди, человечество

Синонимы

человеческое общество, гуманизм, род человеческий, род людской, сыны адама, потомки адама, сыны земли, общество, люди

человечество
, -а, ср., собцр. Люди, человеческий род.

Пример использования

  • Әмір Темірдің арғы атасы Қаражер бек еді, оның баласы Ижил бек еді, оның баласы Әйлеңгір бек еді, оның баласы Беркел бек еді, оның баласы Мұхаммед Тарағай еді, оның баласы Әмір Темір.

  • Исмаилдың өлімінен кейін (158 - 774 ) басына Әбул-Хаттабты әкелді, одан кейін Мәймун әл-Қаддах пен баласы Абдуллаһқа (761/784) баласы Мұхаммедтің айналасына жиналған Исмаилдіктер жұмыс басына Әбул-Хаттабты әкелді, одан кейін Маймун әл-Каддах пен баласы Аб

  • Ἥλιος ( Ἠέλιος )) — ежелгі грек мифологиясында күн құдайы, Гиперион (осы жерден оны лақабаты Гиперионид шықты) және Теян деген алыптардыңың баласы; кейбір нұсқаларда - Гиперион мен Ирифессаның баласы, Селена мен Эостың баласы.

  • Табиғаттың жандыдан eң биік жаратқаны – адам баласы ма, дүниeні игeргeн кім – адам баласы ма, oлай бoлса, бір-бірінe oсыншалық залал-зәбір кeлтірмeй, тыныштықта өмір сүрe алмай ма?

  • Өзі ғана емес, өзге туралы таным да тереңдей түседі: «Мен, - дейді Базаралы, - Құнанбай баласы да өзіміздей адам баласы екенін таныттым.

  • Ауыл баласы бол, қала баласы бол 4-5 жыл мыңқиып аузына сү құйып алып жүріп-жүріп мектепке барып әңгіме айтпайды.

  • Бірінші некесінен жеті баласы, ал екіншісінен бір баласы бар.

Казахо-русский словарь