перевод

Десятка европейских языков, которые вас удивят

Виртуальная языковая среда – шанс научиться говорить

адал су - казахо-русский перевод

пригодная для питья вода, прточная, чистая

Пример использования

  • Білдірмeй сoнда бір кeмін, Oльгаға арнар білгeнін: Айшықты адал кeзeң көп, Эпиграмма тoлқыр өзeн бoп.

  • Олар бір жылы адал деп қабылдаған бір айды келесі жылы харам деп жариялады.

  • Сол күннен бастап екі кеште ол бір баспа табақтай етіп өзінің роман жөніндегі, бар жұрттан оқшау, бөлек шырғау шыққан әділ, адал, саналы толғаулы ірі ойларын айтып шықты.

  • Кенесары Қасымұлы өз айналасына ең адал кеңесшілер мен батырларды, халық арасынан отарлық езгіге қарсы ең беделді, белсенді азаматтарды топтастыра білді.

  • Арыма адал сeніңіз Білмeй дe жүрeр eдіңіз Үміткe сeнім жалғар eм.

  • Сен де бұл ғылым, рахым, ғадаләт үш сипатпенен сипаттанбақ: ижтиһатің шарт еттің, мұсылман болдың һәм толық инсаниятың бар болады.

  • Янсенистер өз діни сенімдеріне адал, мейірімді болды, сондықтан да өз тәрбиелері арқылы Расиннің жүрегінде терең із қалдырды.

Казахо-русский словарь