перевод

Техники изучения иностранных слов: как проще, быстрее,...

Самые интересные факты о языках мира, которые вас по-настоящему...

адал еңбек ету - казахо-русский перевод

честно трудиться

Пример использования

  • Мемлекеттік еңбек инспекторларына: 1) Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік еңбек инспекторы – еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамы; 2) бас мемлекеттік еңбек инспекторлары – еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның лауа

  • Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар мен терминдер пайдаланылады: 1) күрделі жөндеу - негізгілерін қоса, бұйымдардың кез келген бөлшектерін алмастыру немесе қалпына келтіру арқылы ресурстарының жарамдылығын толық немесе толық қалпына келтіруге жақын (қалп

  • Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаусаласындағы мониторинг және тәуекелдердібағалау Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын кешенді бағалау, өндірістік жарақаттануды азайту және өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында еңбек жөніндегі уәкіле

  • Еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органныңқұзыреті»; 2) 1-баптың 1-тармағының 22) және 23) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: «22) еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбек қатынастары сал

  • Жүк вагондарының қызмет ету мерзімін ұзарту туралы ақпарат вагондардың жөндеуден шығуы туралы 1354 хабарламасының құрамында ТЖӘ АЕО-ға беріледі, жаңғырту алаңында төрт белгіден тұратын құрылымы бойынша код көрсетіледі: бірінші белгі - "8" цифры - вагонны

  • Расулуллаһ арқылы немесе басқа пайғамбарлар не болмаса əулиелер арқылы “тəуəжжуһ ету”, “тауассул ету”, “истиғаса ету” жəне “ташаффу ету” деп келетін сөздердің барлығы “салих кісі арқылы, оны ортаға қойып, Аллаһқа жалбарыну” деген мағынада қолданылады.

  • Учаскелік комиссиялар зерттеу барысында арызданушыны көмек сұрауға мәжбүр еткен жағдайларды анықтайды: 1) жанұя құрамын; 2) жұмыс істейтін жанұя мүшелерін; 3) жұмыс істемейтін жанұя мүшелерінің еңбек ету қабілеті бар жастағыларын, олардың жұмыссыз жүру

Казахо-русский словарь