перевод

Самые интересные факты о языках мира, которые вас по-настоящему...

Репетитор по казахскому языку станет залогом успеха

Ағып өту - казахо-русский перевод

быстро пройти, пролететь

Синонимы

пронестись, промелькнуть, мелькнуть, пробежать, промчаться, улететь, умчаться, унестись, просвистеть, проехать, потерпеть неудачу, передвинуться, минуть, миновать, сверкнуть, прожужжать, провалиться, блеснуть, пропорхнуть, пройти, протечь, оказаться не у дел

пролететь
, -лечу, -летишь; сов. 1. Летя, передвинуться на какое-н. расстояние. П. тысячу километров. 2. что. Летя, миновать что-н. Самолет пролетел горы. 3. Быстро проехать, пройти, миновать (разг.). Пролетел курьерский поезд. Пролетела молодость. Пролетело лето. 4. (1 и 2 л. не употр.), перен. Мелькнуть, пронестись (разг.). Пролетела мысль о чем-н. || несов. пролетать, -аю, -аешь. || сущ. пролет, -а, м. (к .1 знач.). Птицы на пролете (во время перелета). || прил. пролетный, -ая, -ое (к 1 знач.). Пролетная траектория.

Пример использования

  • ), кедергілерден өту (конкур-иппик), үш сайыс (манежде жүру, алаңда атты сынау және кедергілерден өту), жарысу (1200-3200 м қашықтықты барынша тез шауып өту, стипл-чейз, кросс), атпен аң аулау, үлкен қашықтыққа ат шаптыру (25, 50 және 100 км) т.

  • Осы «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол–құрылыс машиналары

  • Уикипедия адамдарды, орындарды, заттарды сипаттағанмен, мақалалар нұсқаулықтар, кеңес берулер (құқықтық немесе медициналық) немесе ережелер түрінде жазылмауы қажет, немесе қадамдық нұсқаулықтардан тұрмауы керек («қалай жасау қажет» стилінде); бұл қадамдық

  • Осы «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол–құрылыс машиналары мен механизмдерін, сондай–ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды жүргі

  • Осы «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерінің, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол–құрылыс машиналар

  • Платон априори (тума білуді) негіз етсе, "Үйрену дегеніміз ұмытып қалған тума біліміңді еске түсіру" десе, Аристотель дедуктивті (жалпыдан жекеге өту, зерделеп білу) және индуктивті (жекеден жалпыға өту, тәжірибеге сай білу) логиканы негіз етіп логикалық

  • Осы «Тракторларға және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерге, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелеріне, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол–құрылыс машиналары

Казахо-русский словарь