перевод

Английский по-японски – учим разговорную речь по современной...

Учим иностранные языки с помощью подкастов

Мезгіл - казахо-русский перевод

время, период, пора, срок

Пример использования

  • Арабтың "мезгіл" деген сөзі.

  • Арабтың "мезгіл" деген сөзімен байланысты.

  • Ұңғыманы мезгіл-мезгіл игеру Өңдеу Ұңғыманы мезгіл-мезгіл игеру - шығымы аз ұңғыны игеру тәсілі.

  • Кейде биологиялық процестер мен құбылыстардың мезгіл-мезгіл қайталануын зерттейтін ғылым саласы — биоритмологияны да хронобиология деп атайды.

  • Қазақстанның жылы маусымдағы температуралық режимі оның мезгіл-мезгіл ауытқып отыратынына қарамастан егін шаруашылығына қолайлы.

  • Шекара шебіне таяу тұратын қазақтардан зекет, ұшыр және басқа да алым-салық түрлерін жинап алу үшін Хиуа хандығы оларға мезгіл-мезгіл әскери жасақтар жіберіп отырды.

  • Бөлгiш бастиек (Делительная головка ) — металл кескіш білдектің өңделудегі дайындаманы белгілі бір бүрышқа (бөліктердің санына) мезгіл-мезгіл бүрып отыруға (бөлуге) арналған айлабүйымы.

Казахо-русский словарь