перевод

В каких социальных сетях легко найти англоговорящего собеседника

В чем особенность австралийского английского

Мәнділік - казахо-русский перевод

важность, значимость, существенность

Синонимы

важность, значительность, немаловажность, значимость, эпохальность, судьбоносность, сущность, значение, немелочность, положительность, принципиальное значение, важное значение, первостепенное значение, субстанциальность, необходимость, действительность, большое значение,

Пример использования

  • Тіпті қандай да болмасын мәнділік содан басталады.

  • Сондай-ақ: «логоцентризм дегеніміз де фоноцентризм, яғни онда тіл мен болмыс, тіл мен болмыстың мәні, үн мен мәнділік арманы бірлікке ие.

  • Ал, оның оқытушылық біліктілігін айқындаған мақаласы «Дунс Скоттың категория және мәнділік ілімі» деп аталды.

  • Оның дүниеде болуын ақтай алатын нәрсе — мәнділік.

  • Кейбір авторлар, ұғымдардың екі мәнділік болғандықтан, этникалық ұлтшылдық және азаматтық ұлтшылдық арасындағы айырмашылықты бұзады.

  • Екінші бір мәнділік: табиғатты өзгертуге, меңгеруге, үстемдік етуге, пайдалануға біршама енжарлық, бірақ оның есесіне, табиғатпен үйлесімді тіршілікке бейімділік, көбінесе, Шығыста айқынырақ көрінді.

  • Сондықтан да мәнділік көбінесе тікелей көзге көрінетін құбылыс емес.

Казахо-русский словарь