перевод

Морфемные и словообразовательные словари – основа лингвистики

Курсы иностранного языка для корпоративных клиентов –...

Машық - казахо-русский перевод

навык, привычка, тренировка, упражнение

Синонимы

работа, этюд, дхарана, экстемпорале, занятие, экзерсис, задание, пример, задача, жим, сольфеджио, вольтижировка, тренинг, солнце, рывок, толчок, экзерциция, тренировка, ласточка

упражнение
, -я, ср. 1. ок. упражнять, -ся. 2. Занятие для приобретения, усовершенствования каких-н. навыков; задание, выполняемое тем, кто упражняется в чем-н. Гимнастические упражнения. Упражнения с гантелями. Упражнения на скрипке. Сборник упражнений по правописанию.

Пример использования

  • Жұбанов жас қазақ зиялылары машық еткен бірнеше қолжазба журналдың шығуына ұйытқы болған көрінеді.

  • Кедей болсаң кәсіп керек, Кәсіп үшін машық керек.

  • Бірақ талантты жас жігіт, өлең шығару өнерін ерте машық ете бастайды.

  • «Зарқұм», «Қызыл табан Хасен», «Шәкірат» сияқты қиссаларды мәнерлеп айтатын жыршыларды ауылына шақырып, сый-сияпат жасап, күллі ауыл-аймағымен тыңдауды машық ермекке айналдырған.

  • Бұған дейін материалдық өндіріс негізінен эмпирикалық тәжірибені, кәсіби құпияны қорландырып, машық-тәсілдерді жинақтау есебінен баяу дамып келді.

  • Қой соңында өткізген он жылда ол домбыраны жан серігі етіп, өзінің сезім-түйсігін күй тілінде сыртқа шығаруды машық етеді.

  • жұмыс күші, басқарушылық машық-дағды сияқты ресурстардың көмегімен жасалады.

Казахо-русский словарь