перевод

Избавляемся от 6 препятствий на пути к совершенному знанию...

Немного о школьных ошибках при изучении английского

Малтығып қалу - казахо-русский перевод

завязнуть

Синонимы

засидеться, промедлить, ни туды ни сюды, погрязнуть, засесть, ни взад ни вперед, ни туда ни сюда, ни тпру ни ну, застрянуть, застрять, загрузнуть, задержаться, промешкать, завязть, помешкать, погрязть, проканителиться, замешкаться, ни туды и ни сюды, загрязнуть, увязть, увязн

Пример использования

  • Демеқұл тұсаған малдай малтығып жүретін кісі екен.

  • Малтығып 2011-дің шілдесінен шыға алмай келе жатқанда бұл да маған қосымша жұмыс болды.

  • Ертіс жағасының тізеден келіп малтығып жатқан қызыл құмын кешіп жаяу шұбаған орыс адамдарының жігі үзілмейді.

  • Осындай ойларға малтығып ауылда біраз түрып әкеммен бірге Қояндыға аттандым.

  • Күн көзінің бедері тұман пердесіне малтығып ешбір сызат бермейді.

  • «Арал тағдыры – адам тағдыры» болғандықтан, ғажайып су қоймасын оны сақтап қалу қазіргі ұрпақтың болашақ алдындағы борышы.

  • тазыларын көптеп әкеліп қан жаңғырту, тазы тұқымын сақтап қалу шаралары жүрілген-ді.

Казахо-русский словарь