перевод

4 запрета на пути обретения разговорных навыков

Технический перевод – главные нюансы выполнения

мақтауға тұратын - казахо-русский перевод

достойный похвалы

Пример использования

  • Осы және кейінгі зерттеулердің нәтижелері 36 томдық « Гляциологиялық зерттеулер материалдарында », 11 бөлімнен тұратын «Қазақстандағы гляциологиялық материалдарында», көптеген монографияларда жарияланды.

  • Ол бірнеше губ-дан тұратын генерал-губернаторлықты басқарды.

  • Bundesrepublik Deutschland — Германия Федерациялық Республикасы) — Орталық Eуропада 16 жеке не жартылай тәуелсіз федералдық жерлерден тұратын ел.

  • Сегіз көріністен тұратын "Фауст" Гете қойылымы (1828 ).

  • Строматолиттік доломиттер Өңдеу Негізінен строматолиттер мен олардың сынықшаларынан тұратын доломиттер ; көне карбонатты қатқабаттарда кеңінен тараған.

  • Корпорация иелігінде АҚШ бойынша шашырап орналасқан әр түрлі типті 92 электростанциядан тұратын парк бар [11].

  • Сeнбідe түсті мoншаға, Қызмeтші әйeлді ұратын, Пысқырмай байын тұратын.

Казахо-русский словарь