перевод

Предложения на английском языке – строим речь правильно

Аутентичное произношение в английском – зачем оно нужно?

Лебіз - казахо-русский перевод

дыхание, намек, пожелание, слово

Синонимы

благопожелание, благословение, напутствие, напутственное слово, поздравление, приветствие, поклон, рекомендация, многая лета, дезидерат, соизволение, мнение, волеизъявление

пожелание
, -я, ср. 1. Мнение о желательности осуществления чего-н. Пожелания собравшихся. 2. Приветствие кому-н., выражающее желание, чтобы осуществилось что-н. хорошее. Новогодние пожелания. П. доброй нош. Примите мои наилучшие пожелания.

Пример использования

  • Және сіздерге мырзальқ қолын созуға лебіз көрсетіп түр, — деп жеткізді.

  • Дәстүрлі қазақ қоғамында өзіне-өзі қол салып өлген адам туралы жақсы лебіз айтылмаған.

  • Кейінгі жылдары «Лебіз» (1971), «Солидарность» (1973 орыс тілінде ұжымдық жинақ), «Толағай тау», «»Ой ағысы», «Сарыарқа», «Махаббат дастаны», «Аспанға көшкен ауыл», «Күнге табынғандар» атты жыр кітаптары шыққан.

  • — деп Есқара жылы шыраймен туыскавдық лебіз шығарды.

  • Содан бері «Адам ізі», «Нөсер», «Дегелек келді, жаз болды», «Мейірім», «Той бастар», «Лебіз», «Жертынысы», «Жасарған Жамбыл жерінде».

  • Қазіргі кезде біздің зерттеуіміз бойынша дыбыс ауқымы, лебіз жүйесі, ойналу тәсілі, сипаты, заты анықталды.

  • Міне тағдыры түйіскен адамдардың мұңы-шері жалынды лебіз болып жалғасты.

Казахо-русский словарь