перевод

Самые интересные факты о языках мира, которые вас по-настоящему...

Иностранный язык: с прицелом в будущее

Қыстырма - казахо-русский перевод

вставка, втиснутый, засунутый

Синонимы

заткнутый, засунутый, сунутый, запиханный, пиханный, натисканный, втесненный, затиснутый, помещенный, умещенный, засованный, всунутый, пихнутый, вдавленный, вмещенный, втолкнутый, затисканный, забитый, впиханный, втисканный, запихнутый, затолкнутый, впихнутый, затолканный

Пример использования

  • Бір сөйлемнің ішінде әрі қыстырма сөз, әрі түсіндірме мәнді қыстырма сөйлем өзара тіркесіп келетін болса, бұлар түгелдей жақшаға алынады да, қыстырма сөз қыстырма мәнді сөйлемнен үтірмен ажыратылады.

  • Сафаров: жасанды диалогқа құрылған тәжiкелесу (суньий диалог шаклидаги чандишлар), шынайы диалогқа құрылған тәжiкелесу (табиғи диалог шаклидаги чандишлар), қыстырма тәжiкелесу (қыстырма чандишлар) деп төртке бөледi.

  • Мәселен, Усть-Нарым қонысында (Шығыс Қазақстан) табылтан қыстырма орақтар егіншіліктің болғанын көрсетеді.

  • Кейде сөз бен қосымша жігінде дауыстыларды сақтау үшін араларына дауыссыз қыстырма дыбыс қойып айтылады.

  • Осы мезгіле ол бір ағартушылық жарым айлық гэзетте хатшы эрі қыстырма сурет түсініктемешіші болып жұмыс істеді.

  • Полиграфияда қолмен терілетін шрифтерді, машинамен теруді, баспахана сызғыштарын және аралық (қыстырма) материалды кұюға пайдаланылады.

  • Сөйлемде модаль сөз келер шақ баяндауышының құрамында кездеседі, қыстырма сөздер қызметінде де қолданылады.

Казахо-русский словарь