перевод

Машинный перевод – как это работает и каковы преимущества

Английский для взрослых – как вспомнить забытые навыки

Қыстық - казахо-русский перевод

достаточное на зиму, количество, необходимый на зиму

Пример использования

  • Шежіре бойынша Қыстық: Аққыстық (Ақназар) Қарақыстық (Тоқмамыс) болып екі тармаққа бөлінеді.

  • Ілкіде қазақ қоғамы Шалбарды жаздық және қыстық деп екіге бөледі.

  • Қыстық бірлестігі Алатау округының 1865 ж.

  • Қыстық үйлері тік бұрыш пішінді, бөренеден қаланады.

  • Қонақкелді, Қыстық, Малай, Байсейіт сынды батырлар жүрді.

  • Алма сұрыптарын іріктегенде оның негізгі бөлігінің, қыстық, сонан соң күздік және жаздық болғаны жөн.

  • Солтүстік Америка үндістері тайпаларының тілінде бұл сөз "ағаштан жасалған жалпақ қыстық шаңғы " дегенді білдіреді.

Казахо-русский словарь