перевод

Грамматика казахского языка – окунаемся в мир нюансов и правил

Греческий язык: памятка начинающему

қырағы көзқарас - казахо-русский перевод

настороженный взгляд

Пример использования

  • Саясаттағы субъективизм Саясаттағы субъективизм - табиғат пен қоғамның объективтік даму зандылықтарын теріске шығаруға тырысатын көзқарас.

  • Бүгінгі көзқарас тұрғысынан қарағанда республика басшылары С.

  • Бұл сэр Исаак Ньютон жататын реалистік көзқарас, сондықтан бұны Ньютондық уақыт деп те атайды.

  • Мұндай көзқарас бойынша шариғаттың құрамына Құран мен суннадағы мағынасы анық, нақтылы ережелер де, сонымен бірге көп мәнді, тек жалпылама бағдарлар қалыптастыратын ережелерде енеді.

  • Кейбір журналистер мен редакторлар оған теріс көзқарас танытты.

  • Мұсылмандардың Бүкілресейлік съезі: 1917 жылы мамыр * «Соғысқа көзқарас» мәселесі бойынша съезд өзінің ұранын «Еуропа, Азия мен Африка халықтарының өзін- өзі билеуі негізінде аннексиясыз және контрибуциясыз бітім» деп мәлімдеді.

  • Діннің халықтар өміріндегі алатын орнының зорлығы соншалықты діндердің негізін түсінбей жатып сол діндерді ұстанатын халықтардың мәдениеті туралы толық көзқарас қалыптастыру мүмкін емес.

Казахо-русский словарь