перевод

4 запрета на пути обретения разговорных навыков

Экзамен по английскому языку – ваш пропуск за границу

Қылықты - казахо-русский перевод

игривый, привлекательный, с хорошими манерами

Синонимы

благовоспитанный, воспитанный

Пример использования

  • Мұндай қылықты қазақ айтысқыштық, ұтымшылық деп санамайды.

  • Дулат ақын айтқандай: «Орыстың көрсе ұлығын, Қыздан дағы қылықты.

  • «Мемлекет беріктігі – отбасы беріктігі, сіз болып, біз болып балаларымызға бағыт бағдар көрсетіп, сара жолға салайық, ұлдарымыз еңселі, қыздарымыз қылықты болсын.

  • Оның айтуынша, әйел еркектің қабырғасынан жаралғанын қылықты қылығымен білдіруі тиіс.

  • Ақын сол бір жексұрын қылықты өткір өлең тілімен әшкереледі.

  • Ұлы ойшылдың бұл қағидасы тек қазақ психологиясына ғана тән емес, адамзат дүниесіне, соның ішінде жағымсыз қылықты мінез-құлықты жандарға тән.

  • Ақын өмірде адам безінерлік біраз қылықты санап өтеді.

Казахо-русский словарь