перевод

Мнемотехника: как выучить язык в рекордные сроки

Французское произношение – задача сложная, но достижимая!

Қылшық - казахо-русский перевод

ворсинка, длинный жесткий волос в мехе, ось, щетина

Синонимы

шелковинка, ниточка, микроворсинки, волосинка, волосок, шерстинка

ворсинка
, -и, ж. 1. Ниточка, волосок ворса. 2. Тончайшее нитевидное образование на поверхности растительных и животных организмов (спец.). 3. Микроскопический вырост на оболочках нек-рых органов (спец.). Ворсинки слизистой оболочки кишечника. || прил. ворсянковый, -ая, -ое (ко 2 и 3 знач.).

Пример использования

  • Қылшық Жүннің құрамында қылшық, әсіресе, өлі қылшық көп болады.

  • Арнайы жүргізілген зерттеулер қазақтың жергілікті қылшық жүнді ешкілерінің түбіті сапасы бойынша әлемдік нарық талаптарына сай, бірақ олардың өнімділігі өте төмен екендігін көрсетті.

  • Жергілікті қылшық жүнді қойды қаракөл қойымен будандастыру ісін жүргізеді.

  • 250 дм 2 тері және 0,5 кг қылшық береді.

  • Eң әуeлі 128 ----------------------- Page 129----------------------- oл ардың шашын бір қылшық қалдырмай т ақырл ап тұр ып ұстарамeн қырып алады.

  • Қылшық жүнді қой тұқымдарының ішіндегі ең көп тарағаны.

  • қылшық жүнді 405 саулықтың әр жүзінен 121 қозы өсіріп қозылардың орта салмағын 41 кг-ға жеткізген.

Казахо-русский словарь