перевод

Учим иностранные языки, взяв за основу эмоционально-смысловой...

Англицизмы в русской речи – как обогащается язык

қыз ойнақ - казахо-русский перевод

место развлечения молодежи, увеселительные вечера юношей и девушек

Пример использования

  • Шымшыктың барлық балапандары, тырналардың ойынына қызығып, олар да кумға ойнақ салып, тырналарға еліктеді.

  • Кегім бар Кдракесек, Бесатада Салыңдар осы жолы Нұрланға ойнақ.

  • Соның нәтижесінде “Тәттімбет ”, “Айжан қыз”, “Қара жорға ”, “Қырық қыз” билері дүниеге келді.

  • ISBN 978-601-7157-18-0 Қыз Жібек пен Төлеген Қыз жібек -қазақтың ең көне мұраларының бірі, лиро-эпостық дастан.

  • Тарихқа көз жүгіртсек қытай мемлекетіне өзара қыз алысып, қыз беріскен көк түркілерге келген қытай ханшалары өзімен бірге өзінің ұлттық мәдениетін, философиясын ұстанушы нөкерлерін ертіп келеді, Көк түркілер қоғамында ғұмыр кешкен.

  • Өздерінің елдерінен қыз алып, қыз беріп отырған Абралы болысына қарайтын «Жалықпас» тайпасынан екен.

  • Бірнеше әндері "Тасқын", "Үш болім", "Жастармыз", "Балымша-ай" әндері мен "Керкем қыз", "Мұңлы қыз", "Қаз дауысы", "Шаттық" күйлері бар.

Казахо-русский словарь