перевод

Как знания иностранных языков влияют на развитие мозга

Машинный перевод – как это работает и каковы преимущества

қаралы қыз - казахо-русский перевод

невеста, у которой умер жених

Пример использования

  • Wagifa аралдағы Итімен отырған қыз Экономикасының негізгі саласы – ауыл шаруашылығы мен тау-кен өнеркәсібі.

  • Қалаған қыз - қабырғадан өтеді.

  • Екiн­шi жағынан сүйiп қосылып, бiрақ сол “қыз еместiгi” өздерiне сор болған да отбасылар жеткiлiктi.

  • Шынында мен қыз таптым» деді.

  • Не дегенмен, екеуміз де қыз баламыз.

  • Жетінші арнада интернет туралы жаңалық жасайтын таныс қыз бар еді, оған да жазбақпын.

  • Солай бола тұрса да, "Қыз Жібек" жырының шығуы сол дәуірдің өзінде-ақ халықтың идеал туралы эстетикалық пайым-түсінігінде белгілі бір дәрежеде өзгеріс болғанын айғақтайды.

Казахо-русский словарь