перевод

Пересказ английского текста – это может каждый

Морфемные и словообразовательные словари – основа лингвистики

қыл-қыбыр - казахо-русский перевод

отбросы шерсти, шерстинка, шерсть, щетинка

Синонимы

нить, нитка, волосок, шерстина, ворсинка, волос

шерстинка
, -и, ж. Нитка, волосок, ворсинка шерсти.
щетинка
, -и, ж. 1. Один волосок щетины, а также вообще один жесткий волос. 2. Похожий на волос вырост на теле нек-рых членистоногих, на нек-рых растениях (спец.).

Пример использования

  • Ал, нe қыл дeйсің, мeнің oйым сoл.

  • «Жерұйық» концепциясы – елдің ұлттық дүниетанымын, халқымыздың дара болмысын, этномәдени кеңістігін сипаттайтын, біртұтас этнотарихи жадында жалпытүркілік суперэтностың қыл өтпес тұтастығын және ұлттық идеяға ақпараттық негіз болар феномен.

  • Бел-бау – туырлықтың керегеге тығыз жатуы және жел көтеріп кетпеуі үшін сыртынан бастырып буатын қыл арқан.

  • ↑ "Күйеу келтір, қыз ұзат, тойыңды қыл": Әдеби-этнографиялық таным.

  • Байзақов, Үкібаев сияқты арда азаматтар келіп, қыруар шаруаның қыл-шылбырын есті, үлкен ұйымдастырушылық іс жүргізді.

  • Өз қорегін қыл-қыбырмен бірге қылғи салудан болатын құстың іш кінәратын құсбегілер қоя деп атайды.

  • Лақты жалпақ қыл қаламмен тырнақтып түбінен ұшына қарай жақ қан жөн.

Казахо-русский словарь