перевод

Иностранные преподаватели – в чем преимущества

Преодолеваем страх перед грамматикой английского языка вместе

Құрсау - казахо-русский перевод

кандалы, обивать, обкладывать, обод, обруч, оковы

Синонимы

застилать, покрывать, костить, лаять, сволочить, брать в кольцо, ругать, обволакивать, охватывать, чистить, честить, закрывать, обмуровывать, выкладывать, обваливать, облицовывать, муровать, оцеплять, окружать, бранить, заволакивать, поглощать, облагать, обделывать, крыть

обкладывать
, -СЯ см. обложить.
обруч
, -а, мн. -и, -ей, м. 1. Узкий обод, набиваемый на бочку, кадку для скрепления клепок. Железный о. 2. Согнутая в кольцо пластина (или стержень, прут). Гимнастический о. || прил. обручный, -ая, -ое. Обручная деревянная посуда (бочки, кадки).

Пример использования

  • Жeр шарының төңірeгіндeгі кoсмoс кeңістігінe шұғыл “Құрсау” салынғаннан кeйін oсы айтылғанның бәрі іскe асырылмақ.

  • Жeр шары маңайындағы “Құрсау” зoнасына жақындаудың өтe қауіпті eкeні шeт планeталықтарға тағы да eскeртілeді.

  • Камералы шина - покрышкасы, камерасы болатын, ал жүк автомобильдердің шинасындағы құрсау лентасы болатын пневматикалық шина.

  • Білікке орналасатын негізгі бөлігі — күпшегі болаттан немесе шойыннан дайындалады да, соған қоладан жасалған құрсау, тәж қондырылады.

  • Кран ілмегінің құлашы Кран ілмегінің құлашы - кранның техникалық сипаттамасының көрсеткіші, кранның айналма платформасының айналу өсі мен жүк ілмегінің құрсау центрінен өтетін тік өстің аралығындағы қашықтық.

  • Ырғалы құрсау − дара жүктермен жұмыс жасау үшін.

  • Қиыр кoсмoсқа “Құрсау” систeмасы oрнатылып бoлған сoң паритeттік барлық қызмeткeрлeр , ғылыми, әкімшілік жұмыскeрлeр , қoсымша шаруашылық адамдары түгeлдeй таратылатын бoлды.

Казахо-русский словарь