перевод

Избавляемся от 6 препятствий на пути к совершенному знанию...

Самые интересные факты о языках мира, которые вас по-настоящему...

Құрбан - казахо-русский перевод

жертва, жертвоприношение

Синонимы

благодеяние, дар, клиент, расход, пожертвование, потерпевший, пострадалец, жертвоприношение, сверхжертва, пострадавший, самоотречение, самопожертвование, страдающая сторона, угнетенная невинность, пациент, потерпевшая

жертва
, -ы, ж. 1. В древних религиях: приносимый в дар божеству предмет или живое существо (убиваемое), а также приношение этого дара (жертвоприношение). Ж. богам. 2. Добровольный отказ от кого-чего-н. в чью-н. пользу, самопожертвование (высок.). Принести себя в жертву семье. 3. кого-чего. О ком-н. страдающем от насилия, несчастья, неудачи. Жертвы кораблекрушения. Тигр набросился на свою жертву. Пожар с человеческими жертвами. Пасть жертвой в борьбе. 4. То же, что пожертвование (стар.). || прил. жертвенный, -ая, -ое (к 1 знач.). Жертвенная кровь.

Пример использования

  • Майданда құрбан бoлған бeйнeткeрлeрімнің, сeнің Субанқұлың, Қасымың, Жайнағың сияқты диқандарымның eңбeгін сағынам, oл арды ж oқтаймын.

  • Алла тағала Құрбан шалғанға - сойылған малдың терісіндегі әрбір қылындай сауап барын айтқан.

  • Шіркін, осы жерлер үшін небір сарбаздар құрбан болды ғой!..

  • Ал Әбу Юсуп пен Мұхаммед бойынша, бұл тауапты Құрбан аштың 1, 2, 3-күндері жасау уәжіп емес, сүннет.

  • Бiрақ бiз биыл қазақтың сүт бетiне шығар қаймақтарын сылып алып құрбан еткен жауыздарды да бiр уақ “көрден суырып”, сұраққа алуды жөн көрдiк.

  • Олардың арасында жуырда ғана құрбан болғандары да бар секілді.

  • Харам аумағынан басқа жерде алғызып немесе қысқартқан жағдайда жаза ретінде құрбан шалынады.

Казахо-русский словарь