перевод

Какой язык повысит вашу зарплату кроме английского

Разоблачены самые популярные мифы о полиглотах

Құпия - казахо-русский перевод

секретный, скрытно, сокровенный, тайно, тайный

Синонимы

негласный, тайный, скрытый, конфиденциальный, доверительный, закрытый, засекреченный, потайной, потаенный, приватный, не подлежащий (разглашению, оглашению), потайный, сокровенный, затаенный, подметный, келейный, закулисный, подпольный. Ant. открытый, публичный, замкнуто, втайне, незримо, незаметно, негласно, келейно, затаенно, зама

секретный
, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. см. секрет. 2. Содержащийся в тайне, не сообщаемый другим. С. разговор. Гриф "секрет-но"и "совершенно секретно" (нареч.; грифы на секретных документах). || сущ. секретность, -и, ж. В обстановке повышенной секретности.
сокровенный
, -ая, -ое; -вен, -венна (книжн.). Свято хранимый и тайный. Сокровенные мысли. Сокровенное желание. I сущ. сокровенность, -и, ж.

Пример использования

  • Одан гөрі қауіптірек, құпия аралмын.

  • Моңғолдың «Құпия шежіресінің» желісіне жүгінсек, Темірдің шыққан тегі төмендегіше суреттеледі: «Барластар Боданчардың некесіз әйелінен туған Хачи Хүлэгтен тарайды.

  • 1923 жылы Крах компаниясы сусынның құпия формуласынан айырылды.

  • Шығармада көрсетілген драманың терең мәні де осында болар, өйткені мұндағы сатқын, опасыз Иуданың сол бір құпия кештегі келбетінің өзі де үлкен шеберлікпен берілген.

  • Лев Николаевичтің атасы Петр Андреевич Толстой Бірінші Петрдің билігі кезінде құпия канцелярияның басшысы болған.

  • Құпия саяси полиция басқармасы – “Үшінші бөлім” құрылды.

  • 1722 – 1723 жылы парсы жорығына Петр I -нің құпия істер жөніндегі аға тілмашы ретінде қатысты.

Казахо-русский словарь