перевод

Неужели за границей учить английский эффективнее

Теория или практика – что важнее в изучении чешского языка

Құлқын - казахо-русский перевод

глотка, горло, утроба

Пример использования

  • Халықтың тұрмыс-тіршілігін, әдет-ғұрпын, адамдардың әр алуан мінез-құлқын терең бейнелеген «Евгений Онегин» романы «орыс өмірінің энциклопедиясы» (В.

  • Сондықтан бұл көзқарасы жасаушылар: «Шариғат тек мұсылмандардың сыртқы мінез-құлқын ғана емес, сонымен бірге олардың діни сенімін реттеп, іс-әрекеттің ішкі себептерін де есепке алады, осылайша дінге сенушіні адамгершілік тұрғыдан кемелдендіруге бағытталға

  • Психология тұлғаның өзіне тән күш-жігерін, мінез-құлқын, психо-физиология ерекшеліктерін зерттейді.

  • Ұлтшылдық ұлттық сәйкестендіруді тұспалдайды, оған қарама-қарсы патриотризм әлеуметтік шарттастықты және мемлекеттің қадамдары мен шешімдерін қолдайтын жеке адамның мінез-құлқын білдіреді.

  • Байқау кезінде адамның мінез-құлқын дұрыс Түсіне білудің де маңызы үлкен.

  • Идея адамның құлқын, өмірін өзгерту арқылы әлемді өзгерте алады.

  • Өз заманының мінез-құлқын зерделеп, бүгінгі дәуірі мен кешегі күндерін саралап, болашақ өмірді пайымдап алуында.

Казахо-русский словарь