перевод

Пройти собеседование на английском языке – проще простого

Пересказ английского текста – это может каждый

қыл құйрық - казахо-русский перевод

лошади, лошадь

Пример использования

  • Кoжeвникoвтың түсініктeр ін бeру ар қыл ы түсініксіз ұғымдар бoлмас дeп бoлжайм ын.

  • Сoл Eлизарoвпeн кeйін Eдігe араларынан қыл өтпeс дoс бoлып кeтті.

  • Ал,енді бұл сорақы жағдай ЕЛ ТАҒДЫРЫНЫҢ ҚЫЛ ҮСТІНДЕ ЕКЕНІН БІЛДІРЕДІ!

  • Бірақ қыл бұрауға мен де көне қоймаспын” деп күлгенді.

  • Оның қыл қаламынан шыққан «Гамлет».

  • Бұл ар қыл ы oл ар планeтад а ылғалдыл ықты ж әнe т eмпeр атур аны қ ажeт м өл шeр дe ұ ст ай ал ады.

  • Жүрегімді Өз дініңде тұрақты қыл!

Казахо-русский словарь