перевод

Уровень Advanced: как покорить вершину английского языка

Машинный перевод – как это работает и каковы преимущества

Қулық - казахо-русский перевод

молодая кобылица, обман, притворство, хитрость

Синонимы

обман, криводушие, двуличность, симулирование, лукавство, комедия, лицедействование, маскарад, притворность, ирония, лукавость, поза, актерство, лицемерие, лицедейство, комедианство, неискренность, актерствование, блеф, симуляция, личина, двуличие, хитрость, деланность

притворство
, -а, ср. Поведение того, кто притворяется2.

Пример использования

  • – Үлкeн кісілeр нeгe ашығып жүргeнін түсінeді, ал oны балалар қайдан білсін, дүниeнің eшқандай қулық, сұмдығымeн ісі жoқ.

  • 109 ----------------------- Page 109----------------------- Тұр мүмкін әккі қылымсып, Жан eркі, әлдe қулық па, Тапқызды күткeн тoятты, Жүрeгін қыздың oятты.

  • Оларға табиғаттың төл баласы сияқты көшпелілер өмірі таза, қулық-сұмдықтан, отырықшы-қалалық өркениеттің жаман қасиеттерінен ада болып көрінді.

  • Гильом Каль Карл Наварский бір апта шабуыл жасай алмай, ақыры қулық жасап, Кальді келіссөзге шақырғанда қайтыс болды.

  • ӀSВN 5-7667-8188-1 ӀSВN 9965-16-512-2 ↑ Физика және астрономия:Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған қулық.

  • бастаған қарулы топ Қулық тауының бөктеріндегі бірнеше ауылды Қытай жеріне алып өтеді.

  • Жанның тәнге қатынасы туралы Шәкерім жан ақылмен бірігіп, нәпсіге қызмет атқару үшін қулық-сұмдыққа, зұлымдыққа барады деген.

Казахо-русский словарь