перевод

Общение с носителем языка – лучший способ изучения иностранного

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Қоспа - казахо-русский перевод

4қосп перемычка, вставка, кушание из смеси, пересечение, смесь, стык

Пример использования

  • болаттың қасиетін жақсартатын қоспа, оптик.

  • MgО — 47,82%, СО2 — 52,18%, изоморфты қоспа түрінде Fe, сирек түрінде Mn, Ca болады.

  • Құрамында 41,2% СаО, 58,8% SО 3 бар, стронций қоспа ретінде жиі кездеседі.

  • Монацит (Ce, La…)[PO4] және лопарит (Na, Ca, Ce)2 (Tі, Nb)2O6 минералдарының кристалдық торларына изоморфты қоспа ретінде кіреді.

  • Монацит, бастнезит, лопарит, самарскит, гадолинит, ортит минералдарының кристалдық торына изоморфты қоспа ретінде кіреді.

  • Құрамында қоспа ретінде сазды минералдар.

  • Табиғи шикізатты кешенді пайдалану қажеттігіне байланысты кентастағы қоспа элементтердің таралу ерекшеліктерін және қандай күйде кездесетінін зерттеу кеңінен дамыды.

Казахо-русский словарь