перевод

Немного о школьных ошибках при изучении английского

Абхазия – горячая кровь и жгучий язык

Қорған - казахо-русский перевод

высокая насыпь, замок, защита, клетка, крепость, курган, оплот, опора, развалины, твердыня, укрепление

Синонимы

возвышенность, гора, холм, взгорье, насыпь, курганчик, высота, нагорье, горка, увал, бугор, высотка, взлобок, сопка, взгорок, угор, пригорок, возвышение, повышение

курган
, -а, м. Древний могильный холм, а также вообще небольшая возвышенность. || прил. курганный, -ая, -ое.
оплот
, -а, м. (высок.). Надежная защита, твердыня. О. мира.
твердыня
, -и, ж. 1. Крепость, прочно укрепленное место (устар. и высок.). Неприступная т. 2. перен. Оплот, твердая опора (высок.). Т. мира.

Пример использования

  • Солтүстік бөлігі Ресейдің Қорған.

  • Және оларға халық қорған бола бiлуi керек.

  • Ол, әдетте, қорған-сарайдың бір кезде соғыстық мәні болған сыртқы ауласында оңаша ойнайды.

  • Қазақстанда Астрономияның дамуы Өңдеу Қазақстанда Іле өзенінің орта ағысындағы Малайсары адырының батыс тұсын біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырда жарты сақина түріндегі тастардан қаланған қорған табылды.

  • б 5 ғасырда жарты сақина түріндегі тастардан қаланған қорған табылған.

  • Хорезмде Африг патшаның билік еткенін, оның жаңа әулеттің негізін салғаны, Қият қаласында бекіністі қорған салдырғаны жөнінде жазады.

  • Мәселен, адам қабірінің басындағы оба, қорған, дың, сондай-ақ, сақ дәуірінен, көне түркі.

Казахо-русский словарь