перевод

Ради идеального английского произношения под нож

Философия чужого языка – ворота в неизвестный мир

Қондырма - казахо-русский перевод

надстройка

Синонимы

рубка, мезонин, ют

надстройка
, -и, ж. 1. см. надстроить. 2. Надстроенная часть какого-н. сооружения. Палубные надстройки. Деревянная н. 3. В материалистическом социологическом учении: совокупность исторически сложившихся общественных отношений и взглядов - политических, правовых, моральных, религиозных, эстетических, философских - и соответствующих этим отношениям учреждений, зависящих от базиса (во 2 знач.) и, в свою очередь, воздей ствующих на него. || прил. надстроечный, -ая, -ое-

Пример использования

  • Қондырма дөңгелекте географиялык ендік мәндері жазылған сопак пішінді тұйық сызықтар кәрсетілген.

  • Классицизм шеңберінде монументті сәндік және қондырма мүсін мүсіншілер Ф.

  • Мәселен, берілген күннід белгілі бір уақытында жұлдызды аспаннық кәрінісін анықтау үшін қондырма дөңгелегінің сағаттық жиегіндегі уақыт шамасы картаның жиегіндегі күн санымен сәйкестендіріледі.

  • Ол қоғамның әрбір экономикалық базисі қажетті түрде әзіне сәйкес қондырма тудырады деді.

  • Қондырма дөңгелекті сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, бірінші болып Үркер туатынын байқаймыз.

  • Бұлар Сарыарқаның ішкі бөлігіндегі геосинклинальдық жолмен дамыған жүйелерде, протерозой, каледон құрылымдары бетіндегі ойпаңдарда үстеме (қондырма) мульдалар түрінде, миогеосинклиналь типтес аралық белдемдерде кеңінен тараған.

  • Ауруға шалдыққан аралар ұя ішіне, қондырма, кәрез т.

Казахо-русский словарь