перевод

Большая группа – возможность учить язык эффективно

Ради идеального английского произношения под нож

Қондырғы - казахо-русский перевод

вделка, установка

Синонимы

монтаж, набор, настройка, регулировка, регулирование, сборка, блок, узел, прибор, схема, устройство, агрегат, инструментарий, машина, указание, директива, предписание, инструкция, характер, направленность, ориентация, крен, тенденция, устремленность, установление, постановка, лини

установка
, -и, ж. 1. см. установить. 2. Установленный, смонтированный где-н. механизм, приспособление или система механизмов, приспособлений. Заводские установки. Самоходная артиллерийская у. 3. Цель, направленность к чему-н. У. на высокое качество продукции. Целевая у. программы. 4. Руководящее указание, директива. У. вышестоящих органов. Дать, получить установку. || прил. установочный, -ая, ое (к 3 и 4 знач.).

Пример использования

  • Ұңғымадағы штангалық сорапты қондырғы Ұңғымадағы штангалық сорапты қондырғы - мұнай және газ өндірудегі әлемге кең тараған жабдық.

  • Автопилот ұшу аппаратын автоматты түрде басқаратын қондырғы Автопилот ұшу аппаратын автоматты түрде басқаратын қондырғы.

  • Осы тұста зауытта жасалған ыстық денелерді өлшейтін қондырғы (УТТ — 6-В МА), термостат (ТВ ІМ), колориметрлік қондырғы (В — 08 МА) дүние жүзінің 20-дан астам еліне экспортқа шығарылады.

  • Автоматты қондырғы - технологиялық процестердің адамның қатысуынсыз өтуін жүзеге асыратын техникалық қондырғы.

  • 1 Базис және қондырғы - қоғамға ықпал етуді анықтайтын экономика (базис ) мен басқа да оның құрамдас бөліктері (қондырғы) арасындағы байланысты бейнелеуге арналған Маркс метафорасы.

  • Зауытта күкіртті гранулалайтын екі қондырғы және қабыршақты күкірт өндіретін екі қондырғы жумыс істейді, олар күкіртті кез келген көлік түрімен тасымалдауға мүмкіндік береді.

  • қондырғы немесе аспаптың бөлшектер мен құрамды элементтер қондырылған бір белігі; ғимараттың, шанақтың бетінің элементі болып табылатын қаптамалы немесе кетергіш тілімше.

Казахо-русский словарь