перевод

4 запрета на пути обретения разговорных навыков

Технический перевод – главные нюансы выполнения

ағайынды-қарындас - казахо-русский перевод

родня, родственники

Пример использования

  • Дәстүрлі қазақ қоғамында ер адамдардан жасы кіші қыздар Қарындас аталады.

  • қыздарды Қарындас дей береді.

  • аталас Қарындас деп те бөлінеді.

  • Так же старшой сестрой в центральном Казахстане называют «Апа» Іні — младший братишка Сіңлі — старшая сестра так называет младшую сестренку Қарындас — старший брат так называет младшую сестренку.

  • - дегенде, тосыннан айтылган тапқыр сөзді күтпеген сал: Жетеді тоқсан жасца ердің ері, Атандьш ақындьщпен Біржан сері, Қарындас айпщан сөзің өтіп кетті, Көжеңді басып-басып әкел бері!

  • Көк үйірім көл болып сай мен сала, Қызғалдақпен безеніп қыр мен дала, Еңбек ері егіске аттанатын Күн келіпті, қарындас, қырға қара.

  • Қазыбек би амандык үстінде Ақбалык сұлуды қағытып: - Е, қарындас, мәнді сөзден мән шығады, бимөнді сөзден не шығады?

Казахо-русский словарь