перевод

Норвежские языки – путаница среди местных жителей

Разбираемся в преимуществах изучения казахского

Ағайындас - казахо-русский перевод

по дружески, родственный

Синонимы

аналогичный, сходный, похожий, схожий, подобный, близкий, родной, сродственный, конгениальный, когнатный, агнатный, сродни, агнатический, когнатический, сродный, братский, соплеменный, душевный. Ant. отличающийся

родственный
, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. см. родство. 2. Близкий другому (другим) по происхождению, содержанию, ка-ким-н. признакам. Родственные народы. Родственные языки. Родственные науки. 3. Свойственный родственникам, душевно расположенный. Родственное расположение к каму-н. По-родственному (нареч.) отнестись к кому-н. || сущ. родственность, -и, ж.

Пример использования

  • ) Сирия ғалымдары басқа ағайындас әріптестермен біріге отырып, «Бүкіл арабтық энциклопедия» шығаруға кіріскен.

  • Қор Уикипедиа мен оның ағайындас жобаларын қолдау керек болатын.

  • Бүтiндiктiң әсерi интонациямен ағайындас бiр-бiрi импровизация құрайтын элементтер арқасында бастапқы саранды, ырғақты, гармониялық үлгiнiң вариант бола осы жағдайда жасалады.

  • Әбілхайырдың Сыр бойындағы қалаларды басып алуы ағайындас Шайбани ұлысы мен Ақ Орда ұлысы ру-тайпаларының арасындағы қырғи-қабақ қатынастарды одан әрі шиеленістіре түсті.

  • Мына көрші ағайындас еліңіз Албан, Үйсін, Дулаттың қадірлі ақсақалдарын ертіп келдік.

  • жоқтау түрі мазмұны жағынан драмалық шығармалармен ағайындас.

  • Менің пәтер үйім өзімізге ағайындас Сейсенбай деген, бір атпен бержабайлық кәсіп істейтін, өзі кедей де болса жаны сері адам еді.

Казахо-русский словарь