перевод

Греческий язык: памятка начинающему

Возраст и иностранные языки: одно другому не помеха

ағайын бір өліде, бір тіріде - казахо-русский перевод

и, помощь родичей нужна однажды при жизни

Синонимы

да, (а) также, равно, равным образом

и
, союз. 1. Одиночный или повторяющийся, соединяет однородные члены предложения, а также части сложносочиненного предложения. Теория и практика. Русский солдат и храбр, и вынослив. Появились надежды, и он вновь стал весел. 2. Открывает собою предложения эпического, повествовательного характера для указания на-связь с предшествующим, на смену событий. И настало утро. И грянул бой. 3. Внутренне связывает сообщение с предшествующей ситуацией, предопределяющей положительную или отрицательную оценку. Я вы еще будете спорить?! (т. е. предшествующая ситуация предопределяет отрицательную оценку возможности вступления в спор). Ивы согласились?! (т. е. из-за того, что предшествовало, не нужно было соглашаться). И как умел он рассказывать! (т. е. в нем было еще что-то хорошее). * И вот, союз - то же, что и в результате. Она ушла, и вот я один. И... да (а, но), союз - выражает уступительные отношения. И жаль друга, да (а, т) нечего делать. И... так, союз (разг.) -- выражает уступительные отношения при неодобрении того, о чем сообщается в придаточном предложении. И обманет, так не признается. И не пускали гулять, так нет - убежал. И2, частица. Выражает полноту и категоричность отрицания, выделяя в нем главное. И копейки не даст. Ты и не проси. W, межд. [произн. протяжно]. В начале предложения в реплике выражает увещевание или несогласие. И, полно!

Пример использования

  • Кешке шейін айналдырдым, тіріде айрылар емес.

  • Сонымен қисапсыз ағайын-туыстары мен өзіне тәуелді кісілер, сатқындар бұл әдепсіз ескерткіш деген даулы мәселе көтереді, сол-ақ екен, ескі бір ащы мысқылдан, үлкенді-кішілі өкпе-реніштен, болмашы желеу іздеп ашу- ызадан сызданып шыға келетін қара ниетті,

  • Мысалы, бүгін, биыл, әкел, әпер, сөйт, бүйт, өйткені, бүйткені, белбеу, ағайын сияқты сөздерді алсақ, бастапқы жай тіркестегі сөздердің бір-бірімен бірігулерімен ғана тынбай, әуелгі компоненттері әрқилы дыбыстық (ассимиляция, диссимиляция, үндесу, сіңісу,

  • Ауыл ақсақалдары араларына жік түскен бауырлас ел, руларды, ағайын, дос-жарандарды бір дастарқаннан дәм таттырып, табыстырған, жалғыз жарым жетімдерді үйлендіріп, жеке отау еткен.

  • Алдымен Гүлжан Ерғалиева, Серғазы Мұхтарбек, Қасым Аманжол секiлдi тәуелсiз журналистер, Төлеген Жүкеев, Ораз Жандосов, Болат Әбiлев бастаған Алтекеңнiң үзеңгiлес, ниеттес дос-жарандары, Айдос Сарым, Әмiржан Қосанов сынды белгiлi саясаткерлер, зиялы қауым

  • Бұрын ағайын едік, енді сүйек болатын болдық (Қыран туралы аңыз, “Жалын”, 1976, 54-бет) деген сөйлемдерді оқимыз.

  • Әже - отбасының ғана емес, әулеттің де ұйытқысы, ағайын- абысындардың бірлігін, татулығын сақтайтын сыйлы анасы, кейінгі жастардың, келіндердің тәрбиешісі әрі ақылгөйі Қазақ қоғамында әдетте жас отау иелерінің тұңғыш баласын әжесі бауырына салады.

Казахо-русский словарь