перевод

Вступайте в разговорные клубы и учите язык в веселой компании

Какой язык повысит вашу зарплату кроме английского

Аға-іні - казахо-русский перевод

братья

Пример использования

  • Если ты абысынка советую почитать Остальное так же іні, сіңлі, апа, әпке только с добавлением «қайын» — қайын іні, қайын сіңлі, қайын апа и т.

  • Бү- гін дегендердің әрқайсысы алды-алдына аға және іні, бұ(л) және күн деген компоненттердің әрі дыбыстық өзгерістерге түсулерінің, әрі бір-бірімен кіріге бірігулерінің нәтижесінде туған күрделі сөздер бола тұра, ағайын-туған, бүгін-ертең деген күрделі сө

  • Отбасы – бір туған бауыр, іні-қарындас, аға-апалары – жeл ұшырған қаңбақтай тoз-тoз бoлып, құлақ eстімeс, көз көрмeс жаққа жoсылып, жoғалып кeтті.

  • Дәстүрлі қазақ қоғамында елеулі орын алатын аға мен іні сыйластығы - этностың қорғаныс механизмінің қалыпты, әрі ырғақты қызмет атқаруын қамтамасыз ететін әдеп нормалары және моральдық құндылықтар қатарында ағаның жөні де, жолы да үлкен деп есептеледі.

  • Ағайынды кісінің балалары туыстық жақындығы жағынан Немере аға, Немере іні, Немере қарындас, сол сияқты ағайынды кісінің қыздары да Немере апа, Немере сіңлі болып аталады.

  • Олар замандастарына сүйек сындырысып, жаға жыртысуды емес, бірі жең, бірі жаға, бірі іні, бірі аға болуды, өзара теңдік арқылы елдікке, елдік арқылы өзгелермен теңдікке жетуді үйреткендіктерінде.

  • Біз аға көріп өстік, артымыздан іні ерттік.

Казахо-русский словарь