перевод

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Английские скороговорки: учись говорить правильно

алты қанат ақ орда - казахо-русский перевод

большая белая юрта

Пример использования

  • Мұндай үйлер ақ ала орда, ақ орда, ақ шаңқан, алтын орда, алтын үзік аталған.

  • Сюннулер сияқты, олар да үш бөлікке: сол қанат, орталық және оң қанат болып бөлінген (олардың әрқайсысында он мыңнан жауынгер болган).

  • Бұл мемлекетті Алтын Орда деп атайтын бізге келіп жеткен ең алғашқы құжаттар 17-ші ғасырға жатады (Алтын Орда күйрегеннен көп кейін).

  • Темір жаратылыстану-математика, астрономия ғалымдары мен тарихшы, ақын, лингвист, теология саласындағы ғалымдармен өз мемлекетіндегі Мауреннахр мен Хорезмнен басқа Алтын Орда Ақ Орда, Хорасан, Үндістан, Ирак, Иран, Түркия және Батыс Магрибті қосқандағы ие

  • Ал орташа шаруа мен кедей шаруаларға тән киіз үйлерді алты қанат ақ үй, боз үй, қоңыр үй, қара үй, қалмақ үй, лашық, аран, жаба салма, көтерме туырлықты, кепе, ұранқай, күрке, қамсау (шошала), итарқа, т.

  • Көк шалғъшға көтере тіккен алты қанат ақ үйінің ыстықга түріп қойған іргесін түсіріп, үлкен лампасын жағып, Жария үйдің төріндегі биік столға қоя бергенде: “Кеш жарық!

  • Майдан, ойран,жорық дәуiрiнде дағарадай орда да,алты қанатақ отау да құрып отыруға болмайды.

Казахо-русский словарь