перевод

Преодолеваем страх перед грамматикой английского языка вместе

Иностранный язык: с прицелом в будущее

алды-арты - казахо-русский перевод

вокруг, все взвесив, граница, начало и конец, предел, спереди и сзади

Синонимы

борт, грань, край, межа, кордон, рубеж, лимит, рамки, мера, предел, рубеж (переходной), черта (пограничная, города), линия (демаркационная, разграничительная), линейка, нитка, рамень, рубикон, госграница, порог, терминатор, периметр, стык, водораздел, словораздел, пограничная лини

граница
, -ы, ж. 1. Линия раздела между территориями, рубеж. Государственная г. Г. между земельными участками. На границе двух эпох (перен.). 2. обычно мн., перен. Предел, допустимая норма. Границы возможного. Его самолюбие не знает границ.* За границей - в иностранных государствах (государстве), за пределами родины. За границу - в иностранные государства (государство), за пределы родины. Из-за границы - из иностранных государств (государства). В границы чего, в знач. предлога с род. п. - то же, что в пределы чего. В границах чего, в знач. предлога с род. п. - то же, что в пределах чего. За границы чего, в знач. предлога с род. п. - то же, что за пределы чего. За границами чего, в знач. предлога с род. п. - то же, что за пределами чего, Из границ чего, в знач. предлога с род. п. - то же, что за пределы чего, из пределов чего. || прил. граничный, -ая, -ое (к 1 знач.). Граничные знаки (пограничные знаки).

Пример использования

  • Жүз ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса, алдыңда неше ат бар деп сұрар, артыңда неше ат бар еді деп сұрағанның несі сөз?

  • Арбаны көшeмeн жүргізіп қoйып, үйді-үйге кіріп, бірeумeн жарқын 400 - Page 401- сөйлeсіп, қайсы бірімeн шeкісіп қалып, алды жарты пұт бидай, арты бір кeсe сұлы бeрсe дe, әйтeуір ұсынғанын ала бeрдім.

  • Он бес балуан бәйгесі: алды - жамбы бастатқан тоғыз, арты - төрт кез мата.

  • Бәйгеге қосылған үш жүз аттың арты ертеңінде даладан табылды; бұл бәйгені тағы Суаңкөк алды.

  • Алды төрт-бесеуден, арты екi-үшеуден кiтап шығарып тастады.

  • Ал Абайдың өлең тақырыбын «Адасқанның алды - жол, арты – соқпақ» деп атауының өзі ел арасында нақылға айналып кетті.

  • Кейбір көктен түсе қалғандай, әдебиеттің алды да, арты да өздеріндей сезетін мансапқор әдебиетшілерге қарама-қарсы мұны біз бар дауыспен айтуға тиіспіз.

Казахо-русский словарь